Co zyskują firmy dzięki public relations?

public relations

Stworzenie obustronnych relacji między organizacją a otoczeniem, przynosi tej pierwszej szereg wymiernych korzyści: lepszą sprzedaż towarów i usług, możliwość podnoszenia cen, stworzenie wokół marki zaangażowanej społeczności. Podczas zaplanowanych działań PR należy świadomie zarządzać reputacją, relacjami oraz zadaniami. Jako bazę do podejmowanych działań wykorzystuje się informacje o misji i celach organizacji. Cele public relations dzieli się […]