Decyzje Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Nowy Świat

22 kwietnia br. podczas Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Nowy Świat dokonano wyboru Prezesa i Zarządu. W wyniku tajnego głosowania na kolejną kadencję na funkcję Prezesa Zarządu ponownie powołano pana Łukasza Blikle.
Do Zarządu weszły następujące osoby:
- Anna Tylkowska,
- Anna Wilk,
- Wojciecha Bazarnik,
- Andrzeja Blikle,
- Michał Dorszewski,
- Marcin Makulec.
Gratulujemy!