Spotkanie z panem Piotrem Brabanderem, Stołecznym Konserwatorem Zabytków

Zarząd Stowarzyszenia „Nowy Świat” zaprosił Stołecznego Konserwatora Zabytków, pana Piotra Brabandera na spotkanie w kawiarni Blikle. Spotkanie odbyło się 15 czerwca i  dotyczyło możliwości współpracy środowiska kupców i restauratorów w realizacji projektu rewitalizacji Traktu Królewskiego. Właściwy powód spotkania, to możliwość poznania nowego Konserwatora, jego poglądów na kwestie rewitalizacji Traktu oraz wypracowanie płaszczyzny współpracy przedsiębiorców Traktu z Urzędem Stołecznego Konserwatora.
Trudno po jednym spotkaniu ocenić stosunek Konserwatora do naszego środowiska ale jedno można powiedzieć z cała pewnością. Radykalna polityka Urzędu nie ulegnie zmianie. Tam, gdzie mieliśmy problemy w „życiowym” podejściu do kwestii ochrony zabytków i przestrzeni wpisanej do rejestru, a wpływających na funkcjonowanie naszych firm nie możemy liczyć na rewolucję. Nie oczekując cudów i nie uprzedzając się do pana Konserwatora, deklarujemy gotowość do współpracy licząc na partnerskie relacje.  
Biuro Zarządu Stowarzyszenia Nowy Świat