Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Nowy Świat

Dnia 4 kwietnia 2013 roku w trakcie posiedzenia Zarządu, zgodnie z § 19 pkt. 1 w rozdziale IV Statutu, podjęto uchwałę w sprawie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia „Nowy Świat” obradujący w  składzie: Łukasz Blikle – prezes Zarządu, Anna Tylkowska – z-ca prezesa, Wojciech Bazarnik – z-ca prezesa, Anna Wilk – członek Zarządu, Michał Dorszewski – członek Zarządu, Marcin Makulec – skarbnik Zarządu, (lista w załączeniu) na 26 kwietnia 2013 roku na godz. 10.00 w trybie zwyczajnym Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
Zgromadzenie Stowarzyszenia „Nowy Świat” w głosowaniu jawnym przyjęło wynik finansowy za rok 2012, a tym samym udzieliło skwitowania ustępującemu Zarządowi.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, Prezesem Stowarzyszenia „Nowy Świat” na rok 2013 został wybrany ponownie Łukasz BLIKLE, a po głosowaniu, ostateczna lista członków Zarządu Stowarzyszenia „Nowy Świat”  wygląda następująco:
 1)    Anna TYLKOWSKA - vice Prezes Zarządu,
2)    Anna Wilk - skarbnik Zarządu,
3)    Wojciech BAZARNIK - vice Prezes zarządu,
4)    Andrzej BLIKLE - członek Zarządu,
5)    Michał DORSZEWSKI - czlonek Zarządu,
6)    Marcin MAKULEC - członek Zarządu.