Wybory władz Stowarzyszenia Nowy Świat

Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia „Nowy Świat”
 26 kwietnia 2012 roku.
 
Dnia 24 marca 2012 roku w trakcie posiedzenia Zarządu, zgodnie z § 19 pkt. 1 w rozdziale IV Statutu, podjęto uchwałę w sprawie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia „Nowy Świat” obradujący w  składzie: Łukasz Blikle – prezes Zarządu, Anna Tylkowska – z-ca prezesa, Wojciech Bazarnik – z-ca prezesa, Andrzej Blikle – członek Zarządu, Michał Dorszewski – członek Zarządu, Marcin Makulec – skarbnik Zarządu,  na 26 kwietnia 2012 roku na godz. 10.00 w trybie zwyczajnym Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
W trakcie obrad, Uchwałą nr 1/04/2012 po przyjęciu bilansu za rok 2011 udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia „Nowy Świat „.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, Prezesem Stowarzyszenia „Nowy Świat” na rok 2012 został wybrany ponownie Łukasz BLIKLE.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w skład członków Zarządu Stowarzyszenia „Nowy Świat”  wybranonastępujące osoby:
1)    Anna TYLKOWSKA,
2)    Wojciech BAZARNIK,
3)    Andrzej BLIKLE,
4)    Michał DORSZEWSKI,
5)    Marcin MAKULEC,
6)    Anna Wilk.
Biuro Zarządu gratuluje wybranym oraz dziękuje ustępującemu z funkcji członka Zarządu panu Jackowi Rybakowi za dotychczasową owocna pracę na rzecz Stowarzyszenia.