Walne Zgromaczenie Członków Stowarzyszenia Nowy Świat

Dnia 27 marca 2014 roku w trakcie posiedzenia Zarządu, zgodnie z § 19 pkt. 1 w rozdziale IV Statutu, podjęto uchwałę w sprawie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia „Nowy Świat” obradujący w  składzie: Łukasz Blikle – prezes Zarządu, Anna Tylkowska – wice prezes, Wojciech Bazarnik – wice prezes, Anna Wilk – skarbnik Zarządu, Marcin Makulec – członek Zarządu,  na 14 kwietnia 2014 roku na godz. 10.00 (poniedziałek)w trybie zwyczajnym Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.