Zarząd

 
Uchwła NR 1/2011
Dotyczy : wyboru Prezesa Stowarzyszenia „Nowy Świat” podczas Walnego Zgromadzenia 24 marca 2011 r.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, Prezesem Stowarzyszenia „Nowy Świat” na rok 2011 został wybrany ponownie Łukasz BLIKLE.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, ostateczna lista członków Zarządu Stowarzyszenia „Nowy Świat”  wygląda następująco:
1)    Anna TYLKOWSKA,
2)    Wojciech BAZARNIK,
3)    Andrzej BLIKLE,
4)    Michał DORSZEWSKI,
5)    Marcin MAKULEC
6)    Jacek RYBAK
 
 
UCHWAŁA NR 2
 
Dotyczy : wyboru Prezesa Stowarzyszenia „Nowy Świat”
W wyniku przeprowadzonych wyborów, Prezesem Stowarzyszenia „Nowy Świat” na rok 2010 został wybrany ponownie Łukasz BLIKLE.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, ostateczna lista członków Zarządu Stowarzyszenia „Nowy Świat”  wygląda następująco:
1)    Anna TYLKOWSKA,
2)    Wojciech BAZARNIK,
3)    Andrzej BLIKLE,
4)    Michał DORSZEWSKI,
5)    Marcin MAKULEC
6)    Witold FIZYTA.
 
U C H W A Ł A Nr: 01/04/2010
Dotyczy: ukonstytuowania się nowych władz Zarządu Stowarzyszenia Nowy Świat
 
Zarząd Stowarzyszenia „Nowy Świat” na posiedzeniu dnia 29 kwietnia 2010 roku w głosowaniu jawnym powołał na funkcje vice Prezesa Zarządu panią Annę Tylkowską i pana Wojciecha Bazarnika. Skarbnikiem Zarządu został wybrany pan Marcin Makulec. Po ukonstytuowaniu się nowych władz, Zarząd w roku 2010 obradować będzie w składzie:
 
Łukasz Blikle                 –  Prezes Zarządu,
Anna Tylkowska            –  vice Prezes Zarządu,
Wojciech Bazarnik        –  vice Prezes Zarządu,
Marcin Makulec             –  skarbnik Zarządu,
Andrzej Blikle                –  członek Zarządu,
Michał Dorszewski      –  członek Zarządu,
Witold Fizyta                 –  członek Zarządu.
 
Za przyjęciem Uchwały było: 6 członków Zarządu Stowarzyszenia, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących.
Zarząd upoważnił Witolda Fizytę do zgłoszenia nowego składu Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym.