Dane historyczne

Historia powstania Nowego Światu tak jak jej obecny charakter ma podłoże wyjątkowo gospodarcze.
W początków XVII wieku, w nowym układzie społecznym do głosu zaczęli dochodzić nowi mieszkańcy Warszawy, właściciele wspaniałych pałaców gmachów i rezydencji - magnaci, szlachta, wysocy urzędnicy państwowi. Ich wyjątkowa pozycja w życiu politycznym i gospodarczym kraju wpłynęła w zasadniczy sposób na dalsze losy miasta. Zbiegło się to z zarysowującym się od jakiegoś czasu osłabienia ekonomicznego mieszczaństwa. Wokół Starego i Nowego Miasta tworzył się jakby pierścień prywatnych miasteczek magnackich, zwanych jurydykami. Wyłączone one były spod władzy i sądownictwa miejskiego, a co za tym idzie - zwalniane od opłat na rzecz miasta. Stanowiły też poważną konkurencję gospodarczą dla patrycjatu i organizacji cechowych Starej i Nowej Warszawy. Zagroziło to żywotnym interesom mieszczaństwa i spowodowało faktyczny podział Warszawy na magnacką i mieszczańską. Niezależne jurydyki utrzymały się aż do końca XVIII stulecia. Niemal każda z jurydyk miała własną administrację, nawet oddzielny ratusz i rynek oraz rządziła się własnymi prawami i zwyczajami. Pod względem zamożności jurydyki przewyższały w większości Starą i Nową Warszawę.

"Nowy Świat", czyli ujmując historycznie - część traktu prowadzącego przez grunty Kałęczyna do Ujazdowa, powstał ok. 1640 roku jako przedmieście zasiedlane przez nowe osadnictwo, najstarszej jurydyki określanej jako "Szpitalna" ( nazwa "Szpitalna" pochodziła od Szpitala Św. Ducha a nazwę dzisiaj przejęła w tym miejscu ulica ). Przedmieście "Nowy Świat", zabudowane małymi drewnianymi domkami, zamieszkałe było głównie przez ludność rolniczą, ogrodników i rzemieślników. W drugiej poł. XVII wieku i pierwszej poł. XVIII, utworzono wkoło tego przedmieścia nowe jurydyki : Tamka, Aleksandria, Bożydar-Kałęczyn, Ordynacka. Ratusze tych jurydyk znajdowały się na "Nowym Świecie". W połowie XVIII wieku "Nowy Świat" wybrukowano i mimo zdecydowanej przewagi zabudowy drewnianej (domki i dworki ) było tu już siedem pałaców.

"Nowy Świat" jako nazwa ulicy zapisana została już w 1643, jednak pochodzenie jej należy przede wszystkim łączyć z nazwą osady przyległej do jurydki - nowej i świeckiej w stosunku do przyległej zabudowy zamieszkałej przez osoby duchowne w Szpitalu Św. Ducha. Niektóre historyczne źródła traktują również "Nowy Świat" jako samodzielną jurydykę.